Helsecenter Midt

 

VIGTIG

Det er ikke HELSECENTER MIDT SKJERN som reducere i patient antal men TinghusLægerne på 1.sal.

Ingen patienter vil blive "smidt" ud af klinikken i Skjern.

 

 

NYHED NYHED NYHED

 

Fra 1. april 2019 vil der i Klinikken i Skjern være fysioterapeuter , Bibi eller Anne Mette,  tilstede hver dag. De vil tage sig af problemer i forbindelse med bevægeapparat.

 

 

 

VANEDANNENDE MEDICIN

 

Pga. seneste dages mediebevågenhed om praktiserende lægers udskrivning af vanedannende medicin, vil HelsecenterMidt gerne gøre opmærksom på følgende lovkrav om recept udskrivning af vanedannende medicin:

 

"Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon".

 

Det er selvfølgelig HelsecenterMidt's holdning af loven skal overholdes. Det drejer sig særligt om morfin og morfinlignende medicin. Herudover en del "beroligende" medicin samt sovemedicin.

 

Hvad angår medicinering for søvnløshed siger loven følgende:

 

"Indledning af en behandling med benzodiazepiner og benzodiazepin lignende midler mod søvnløshed, skal som hovedregel kun ske i tilfælde, som belaster patienten alvorligt, og hvor tilstanden ikke er tilgængelig for anden form for

behandling. Sovemidlerne må almindeligvis kun anvendes i 1-2 uger…"

 

Dette vil betyde at bruger man disse mediciner skal man komme til konsultation ved fornyelse af recepter.

Samtidig betyder det at alt fast brug af sovemedicin udtrappes. Denne medicintype må ikke bruges fast.

Telefon til Klinikkerne

97366027